Зашто у нашу школу?

 • -Школа у центру града
  -Нема бриге око приватних часова
  -Рад у малим групама-менторски рад
  -Посета школама у иностранству и размена ученика
  -Коришћење бежичног интернета
  -Видео бим у настави
  -Спортске активности на Ташу
  -Безбедност ученика у првом плану
  -Видео надзор, физичко техничко обезбеђење
  -Екскурзије у земљи и иностранству
  -Посебне погодности за најбоље: стипендије,наградна путовања, лаптоп, итд.
  -Бесплатна припрема за упис и упис на факултете
  -Доступност професора, психолога и педагога
  -Бесплатна професионална оријентација за ученике наше школе
  -Додатни програми за стицање посебних знања вештина и компентенција
  -Организујемо припрему за добијање међународно признатих сертификата
  -Активним уметницима доступност наставног материјала, консултације и контакти са професорима у складу са њиховим потребама
 
 

-Упис у средње школе

-Приватне средње школе